Apraxie betekenis, uitleg & meer

3 mins read

We nodigen je uit bij dit informatieve artikel over apraxie. Dit is een intrigerende aandoening die invloed heeft op de motorische vaardigheden en spraak van individuen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de betekenis en uitleg van apraxie. De verschillende types ervan, de oorzaken, symptomen, diagnose en behandelingsopties zullen we eveneens bespreken. Laten we er niet langer omheen draaien en maar direct de informatie induiken.

De informatie uit dit artikel is niet geschreven vanuit wetenschappelijke en/ of medische kennis. Raadpleeg voor meer informatie of vermoedens van apraxie bij jezelf/ anderen dan ook een professional. Zij kunnen je immers het beste helpen.

Wat is apraxie?

Laten we beginnen met een beknopte uitleg van wat apraxie nu eigenlijk is. Apraxie is een neurologische aandoening die het vermogen van een persoon om doelgerichte motorische handelingen uit te voeren, aantast. Het kan zowel invloed hebben op de fijne motoriek als op de complexere bewegingen als spraak. In de termen van apraxie wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten apraxie, lees:

 • Ideomotorische apraxie
  Ideomotorische apraxie beïnvloedt de mogelijkheid om doelgerichte bewegingen uit te voeren, zelfs als de persoon weet wat de beweging zou moeten zijn. Zo begrijpt iemand wel bijvoorbeeld dat een aardappel geschild moet worden, maar weet hij niet hoe hij dat moet doen.
 • Ideatoire apraxie
  De tweede soort apraxie is ideatoire apraxie. Dit heeft betrekking op het verlies van het vermogen om sequentiële handelingen te plannen en uit te voeren. Met andere woorden, je gaat koffie zetten maar vergeet je cupje erin te zetten.

Het is voor iemand zonder deze aandoening bijna onmogelijk om überhaupt te begrijpen wat er in de hersenen rondgaat. Tegelijkertijd heeft apraxie voor iemand die dat wel heeft, een enorme invloed op activiteiten in het dagelijks leven. Sterker nog, apraxie kan op nóg een vlak voorkomen. Dit betreft spraakapraxie. Spraakapraxie kenmerkt zich door het feit dat iemand niet meer de juiste tong- en mondbewegingen kan maken, waardoor het uitspreken van sommige klanken moeilijk of zelfs onmogelijk wordt.

Symptomen

De symptomen kunnen verschillen afhankelijk van het type en de ernst van de aandoening. Echter is er wel een aantal symptomen te vermelden, vaal veel mensen last van (kunnen) krijgen. Lees:

 • Moeite met het uitvoeren van dagelijkse taken zoals aankleden en eten.
 • Verwarring bij het uitvoeren van sequentiële handelingen.
 • Onvermogen om bepaalde woorden correct uit te spreken.
 • Meedoen in het dagelijkse ritme van de dag

Je kan dus wel begrijpen dat apraxie een enorme invloed heeft op je dagelijks handelen. Geen fijn idee, om daar over na te denken.

Diagnose

Het diagnosticeren van apraxie is helaas zo makkelijk nog niet. Gezien het iets betreft dat kan optreden na hersenschade, kan je je wel voorstellen dat apraxie niet het enige en misschien wel belangrijkste probleem is van alles dat er dan gebeurt. Zo kan een patiënt ook te maken krijgen met afasie, executieve stoornissen en nog veel meer.

Er is één soort apraxie dat vrijwel altijd door iemand anders dan een neuroloog wordt vastgesteld. Dit betreft de verbale apraxie ofwel de spraakapraxie. Een logopedist onderzoekt de manier van spreken en bekijkt welke spieren er juist wel of niet worden gebruikt.

Behandelingsopties

Helaas is er geen behandeling voor apraxie. Echter zijn er wel degelijk behandelingsopties die symptomen verlichten en de kwaliteit van leven verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • logopedie om spraakvaardigheden te verbeteren. Soms wordt gezien dat middels muziek de spraak weer wat op gang kan worden gebracht.
 • ergotherapie om dagelijkse activiteiten te vergemakkelijken. Je leert hoe je op een ander manier de dingen kan doen die je wil blijven doen. Anderzijds leer je leven met het verlies van bepaalde vaardigheden en wat hier een oplossing toe is.
 • fysiotherapie om de motorische vaardigheden te versterken. Hoewel het niet ineens betekent dat alles weer lukt, gaat het wellicht wel wat meer soepel.

Natuurlijk zijn dit soort behandelingen fijn, maar niets biedt een genezende optie. Daarom is het goed dat er ook wordt ingezet op het leren omgaan met apraxie. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor degene die het dichts om hem of haar heen staat. Het is belangrijk om geduldig te zijn en te proberen de nodige ondersteuning te bieden. Andere tips die we op dat gebied kunnen geven is om herhaling en oefening te blijven aanmoedigen. Te ondersteunen waar nodig, maar niet ongevraagd dingen gaat overnemen. Verder is zal degene baat hebben bij het gebruik van eenvoudige en duidelijke instructies. Wordt niet boos als het niet lukt, maar laat zien dat je van een plek van begrip komt.

Conclusie

Apraxie is een complexe neurologische aandoening die het dagelijks leven van individuen kan beïnvloeden. Het begrijpen van de betekenis, types, oorzaken, symptomen, diagnose en behandelingsopties van apraxie is essentieel om patiënten de juiste ondersteuning te bieden.