Ouderenkorting 2024

2 mins read
smiling woman

Over het algemeen is ouder worden niet iets waar de meeste mensen blij van worden. Want ja, je hebt meer kennis en levenservaring, maar nee, fysiek gezien zit je nou niet echt in je ‘prime time’. Je merkt gewoon aan je lichaam dat het niet zoals vroeger was en mentaal gezien kom je niet meer met alle trends, hypes en (technologische) ontwikkeling mee.

Toch zijn er wel degelijk nog andere voordelen die je dankzij je leeftijd krijgt. Eén van die voordelen, dat is de ouderenkorting. Wat dit precies is, hoe het hiermee is gesteld in 2024 en nog veel meer relevante informatie, lees je in deze blog. Fijn, toch? Oh ja, je moet wel de leeftijd hebben van een AOW-gerechtigde, dan weet je dat alvast.

Wat is een heffingskorting?

De ouderenkorting is een heffingskorting. Dus, om te weten wat de ouderenkorting in 2024 betreft, is het misschien wel handig om te weten wat dan precies een heffingskorting is.

Een heffingskorting is een zogeheten belastingvoordeel. Het is het bedrag dat word afgetrokken van de te betalen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Er zijn in principe verschillende heffingskortingen, waaronder de arbeidskorting en algemene heffingskorting. Het te betalen belastingbedrag voor individuen is aanzienlijk vermindert en biedt in zekere zin financiële steun.

Maar goed, de ouderenkorting is er speciaal voor zij die al AOW-gerechtigd zijn. Er bestaat ook de alleenstaandeouderenkorting. Dit is een speciale ouderenkorting voor de alleenstaanden onder ons. We vertellen je in het volgende kopje hoe het precies is geregeld in 2024.

Ouderenkorting 2024

De ouderenkorting bestaat eigenlijk met de reden dat je geen AOW-premies meer hoeft te betalen. Her verschil wat dit oplevert, vind je daarin terug. De volgende tabel weergeeft de tarieven van de inkomstenbelasting en loonbelastingen in 2023. De tariefschijf verwijst naar in welke box

TariefschijfInkomen op jaarbasisBelasting en premies volksverzekeringen,
jonger dan AOW-leeftijd
Idem,
AOW-leeftijd en ouder
1a € 0 tot € 38.098 36,97% 19,07%
1b € 38.098 tot € 75.518 36,97% 36,97%
2 € 75.518 of meer 49,5% 49,5%
Algemene tabel inkomstenbelasting

Er is sinds enige jaren sprake van bepaalde tariefschijven. Dit bepaald in principe hoeveel belasting je moet betalen, op basis van je belastbaar inkomen uit werk en woning. Daarbij kan je zien dat in de eerste tariefschijf het verschil van het percentage bij de AOW-gerechtigden ineens een stuk lager is.

Ouderenkorting in een tabel

Als je bent geboren voor 1 januari 1946, kom je in aanmerking voor een korting tot €44.770. Deze korting bedraagt €2010. Wanneer je meer dan die €44.770 verdient, daalt de ouderenkorting met 15% van het meerdere tot nul. Dat loopt door tot een inkomen van €58.170. In een tabel ziet dit er als volgt uit:

VerzamelinkomenOuderenkorting
tot €44.770€2010
vanaf €44.771 tot €58.170€2010 – 15% x (verzamelinkomen – €44.770)
vanaf €58.170€0
Inkomstenbelasting met ouderenkorting

For your information, de alleenstaandeouderenkorting in 2024 bedraagt een mooie €524.

Wat betekent dat voor jou?

Met alleen een AOW kom je nooit op een jaarinkomen van €44.770. Toch zijn er veel mensen die hun levenslang hebben gewerkt voor een pensioen, vandaar dat het bedrag voor sommigen zelfs nog boven €58.170 ligt. Bovendien moet je ervan uitgaan dat veel ouderen nog in een eigen woning wonen. Bij het verzamelinkomen worden deze gegevens allemaal meegerekend, namelijk in box 1.

Voorwaarden alleenstaandeouderenkorting

Als je al een jaar lang recht hebt op een alleenstaande AOW-uitkering óf als je nog wel gehuwd bent maar je partner, maar hij of zij in apart van jou in een verzorgingstehuis woont, heb je in principe recht op een alleenstaandeouderenkorting. Hierbij is het van belang om daarbij te vermelden dat de Belastingdienst niet altijd die informatie over een verhuizing doorkrijgt. Na de belastingaangifte krijg je hiervan bericht, waarna je het in het jaar daarop nog de korting kan ontvangen.

(In enkele gevallen is het mogelijk om zonder de voorwaarde van een minimaal 1-jarige alleenstaande AOW-uitkering deze korting te verkrijgen. Lees hiervoor de informatie op de website van de Belastingdienst of Rijksoverheid.)

Conclusie

Het komt er op neer dat je met de ouderenkorting dankzij je leeftijd korting ontvangt op de inkomstenbelasting. Dit heeft er grotendeels mee te maken dat je geen AOW-premies meer hoeft te betalen, gezien je dat al je levenslang hebt gedaan. Lees je goed in over het onderwerp en vraag eventueel aan een professional om je hierbij te helpen bij de aanstaande belastingaangifte. We hopen dat alles lukt en je met het geld dat je bespaart misschien nog wat leuke dingen kan doen.