Waarom senioren een testament moeten hebben

1 min read

Een cruciale stap in het plannen van je nalatenschap is het opstellen van je testament, zeker voor senioren. Doordat je je een testament opstelt kunnen je wensen namelijk na je overlijden gerespecteerd worden en voorkomt dit dat er conflicten ontstaan onder je nabestaanden. In dit artikel bespreken we daarom waarom senioren er goed aan doen om een testament te maken, wat voordelen hiervan zijn en hoe een begrafenisverzekering kan helpen bij een zorgeloze nalatenschap.

Bescherming van je nalatenschap

Een belangrijke reden waarom mensen besluiten om een testament op te stellen is omdat het je bescherming biedt van je nalatenschap. Heb je namelijk geen testament, dat beslist de wet wie jouw erfgenamen zijn en dus ook hoe je bezittingen worden verdeeld. Het gevolg hiervan kan zijn dat je te maken krijgt met onverwachte uitkomsten en mogelijk zelfs conflicten tussen de nabestaanden. Om dit te voorkomen, kan een testament dus uitkomst bieden waarin je je specifieke wensen vastlegt en bepaald naar welke personen jouw persoonlijke bezittingen gaan. Dit zorgt niet alleen voor je eigen rust maar het zorgt er ook voor dat je waardevolle bezittingen terechtkomt bij de juiste mensen. 

Voorkomen van conflicten

Helaas komt het nog weleens voor dat er na het overlijden van een dierbare er een conflict uitbreekt tussen familieleden over de verdeling van de nalatenschap. Met een goed opgesteld testament kan dit echter makkelijk worden voorkomen doordat er duidelijke richtlijnen op papier staan en er dus moeilijker onenigheid kan ontstaan over wie wat ontvangt. Het voordeel hiervan is dat dit minder spanningen oplevert en een harmonieuzer rouwproces. Bovendien kan je in je testament iemand benoemen tot executeur: iemand die namens jou je laatste wensen uitvoert. Ook is deze persoon verantwoordelijk voor het verdelen van de bezittingen na het overlijden door nauwkeurige instructies op te volgen. 

Financiële planning en begrafenisverzekering

Een testament heeft niet enkel een organisatorische functie, het speelt ook een belangrijke rol in je algehele financiële planning. Financiële zaken betreffen in dit geval het benoemen van erfgenamen voor je bankrekeningen en voor je beleggingen en eigendommen. Na het overlijden worden je nabestaanden zo dus niet belast met financiële zaken en kunnen ze zich focussen op het rouwproces. Door ook een begrafenisverzekering afsluiten kan je in je testament vastleggen dat deze de begrafeniskosten dekt, wat een extra laag aan financiële zekerheid toevoegt. Nabestaanden worden zo ook niet belast met onverwachte kosten of andere zorgen.